Кадрлар сәясәте бүлеге

назад
Төп функцияләре:
 • дәүләт кадрлар сәясәте өлкәсендә Татарстан Республикасы мәгариф системасын үстерү буенча агымдагы һәм перспектив планлаштыруны гамәлгә ашыра;
 • хезмәт базарын өйрәнүдә һәм мәгариф системасы өчен белгечләр әзерләү фаразларын эшләүдә катнаша; кадрларга булган агымдагы ихтыяҗны ачыклый һәм аны канәгатьләндерү чыганакларын билгели;
 • мәгариф учреждениеләрен квалификацияле педагогик һәм җитәкче кадлар белән тәэмин итү эшен оештыра;
 • Татарстан Республикасы мәгариф системасының педагогик һәм идарә итүче кадрлары турында мәгълүматлар банкын оештыра;
 • тармак хезмәткәрләренең дәүләт граждан хезмәте, хезмәт мөнәсәбәтләре, дәүләт һәм педагогик аттестациясе, социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарын гамәлгә ашыруны һәм үтәүне тәэмин итә;
 • Татарстан Республикасы мәгариф системасында дәүләт кадрлар сәясәтен камилләштерү турында тәкъдимнәр әзерли;
 • Татарстан Республикасы мәгариф хезмәткәрләренең һөнәри әзерлеге, эшкә урнашу, аттестациясе, аларны бүләкләү, аларга социаль ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча ведомствоара хезмәттәшлекне гамәлгә ашыра;
 • урта, югары, өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләре белән турыдан-туры бәйләнешләр урнаштыра; педагогика югары уку йортларын һәм урта белгеч уку йортларын тәмамлаучыларны максатчан контракт буенча хәзерләүне һәм эшкә урнаштыруны оештыра;
 • дәүләт хезмәткәрләренең, педагогик һәм җитәкче хезмәткәрләрнең белгечлеген күтәрү һәм яңадан әзерләү буенча белгечлекне күтәрү институтлары (үзәкләре), өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләре белән хезмәттәшлекне гамәлгә ашыра;
 • кадрлар резервы белән эшне оештыра;
 • Татарстан Республикасы мәгариф системасы белем бирү учреждениеләренең дәүләт хезмәткәрләре, җитәкче һәм педагогик хезмәткәрләрнең аттестациясен оештыра һәм үткәрә; ведомствога караган аттестация хезмәтләренә фәнни-методик һәм мәгълүмат ярдәмен күрсәтә;
 • мәгариф системасында Дәүләт вазыйфалары реестрын эшли һәм башкара; дәүләт хезмәте өлкәсендә башка мәсьәләләрне карауны тәэмин итә;
 • Татарстан Республикасы Мәгариф белән идарә итү органнарында дәүләт хезмәтенең нәтиҗәле эшчәнлеге өчен кирәкле шартлар тудыра;
 • граждан хезмәткәрләренең яңадан һөнәри әзерләүне, белгечлеген күтәрүне һәм стажировкасын оештыра;
 • Татарстан Республикасы мәгариф учреждениеләренең педагогик һәм җитәкче хезмәткәрләрнең педагогик эшчәнлеген әхлакый һәм матди стимуллаштыру, һөнәри бәяләү технологияләрен камилләштерү чараларын эшли;
 • тармак хезмәткәрләрен дәүләт һәм тармак бүләкләре белән бүләкләнүгә тәкъдим итә;
 • Министрлык каршындагы бүләкләү, аттестация комиссияләренең нәтиҗәле эшен оештыра һәм тәэмин итә;
 • тармак хезмәткәрләренең хезмәт һәм пенсия мөнәсәбәтләрен документлаштыруны, педагогик һәм дәүләт аттестациясен, бүләкләр белән бүләкләнүен тәэмин итә;
 • Татарстан Республикасы мәгариф системасында дәүләт кадрлар сәясәтен гамәлгә ашыру нәтиҗәләре, тармак хезмәткәрләренең дәүләт һәм педагогик аттестациясе, аларга социаль ярдәм күрсәтү йомгаклары буенча хисаплылык әзерли;
 • дәүләт кадрлар сәясәте, Татарстан Республикасы мәгариф хезмәткәрләренең дәүләт һәм педагогик аттестациясе, аларга социаль ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча семинарлар, конференцияләр, конкурслар, киңәшмәләр үткәрүне оештыра;
 • Татарстан Республикасы мәгариф системасының ведомствога караган кадрлар, аттестация хезмәтләре эшчәнлеген тикшерүдә тотуны һәм аларга оештыру-матди ярдәм күрсәтүне гамәлгә ашыра;
 • гражданнарның тәкъдимнәрен, шикаятьләрен һәм гаризаларын гамәлдәге законнар белән күздә тотылган вакытта карауны тәэмин итә;
 • граждан хезмәткәрләренә хокук һәм башка мәсьәләләр буенча консультация бирә.
 
Кадрлар сәясәте бүлеге
Телефон:
(843) 294-95-31
Email:
Телефон:
(843) 294-95-32
Email:
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 294-95-32
Email:
Шәяхмәтова Гөлзада Мөдәрис кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 294-95-33
Email:
Гатауллина Гузель Хайдар кызы
Телефон:
(843) 294-95-33
Email:
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
(843) 294-95-33
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования