Юридик бүлек

назад
Төп функцияләре:

  • Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы эшчәнлеген хокукый тәэмин итүне оештыру;
  • үз компетенцияләре чикләрендә түбәндәге эшләрне оештыру һәм үткәрү:
  • Татарстан Республикасы законнары проектларын, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карарлары һәм боерыклары проектларын, Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы эшли торган бүтән норматив хокук актлары проектларын әзерләү, бүлек компетенциясенә керә торган мәсьәләләр буенча законга үзгәреш һәм өстәмә кертү турында тәкъдимнәр эшләү буенча;
  • министрлыкның структур һәм территориаль бүлекчәләре тарафыннан әзерләнгән боерыкларның, нигезләмәләрнең һәм башка актларның, министрга кул куюга бирелә торган контрактларның, килешүнамәләрнең, шартнамәләрнең хокукый дөреслеген тикшерү һәм аларга виза салу буенча;
  • гамәлдәге законны аңлату буенча, структур бүлекчәләргә төрле эчтәлектәге хокук документларын әзерләүдә һәм рәсмиләштерүдә хокук ярдәме күрсәтү буенча;
  • барлык дәүләт органнарында, предприятиеләрдә, оешмаларда, җирле үзидарә органнарында, гомуми юрисдикция судларында, арбитраж судларда бүлек компетенцияләренә керә торган мәсьәләләр буенча министрлыкның мәнфәгатьләрен яклау буенча.
Абдуллин Денис Дамир улы
Юридик бүлек
Абдуллин Денис Дамир улы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(843) 294-95-37
Email:
Зайнуллин Айдар Рөстәм улы
Төп киңәшче
Телефон:
(843) 294-95-36
Email:
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
(843) 294-95-38
Email:
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
(843) 294-95-38
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования